100 år med kvinnedag og kvinnehelse


Gratulere med dagen, folkens. I løpet av 100 år med kvinnedager, har det skjedd mye – også for kvinners helse.

Idéen om en internasjonal kvinnedag ble lansert i begynnelsen av forrige århundre i sammenheng med kvinners kamp for stemmerett og kvinnelige fagforeningers kamp for rettigheter. I Norge ble kvinnedagen markert første gang i 1915. Da avholdt Kvinneforbundet i Arbeiderpartiet folkemøte for fred, og Alexandra Kollontai holdt tale i Oslo.

Selv om tradisjonene er gammel, så er det kun etter krigen dagen har blitt markert regelmessig. Etter 70-tallet har oppslutning falt gradvis helt til fjorårets debatt om reservasjonsrett for aborthenvisning kom opp.  Det førte til en tidobling av folkemengden som engasjerte seg i Oslo.

Selv om kvinners helse har blitt dramatisk bedre gjennom 100 år med kvinnedager, så er det enda mye å ta tak i.  Eksempel på togverdige temaer enda i dag er:

Prevensjon og abort

Abortrettigheter har alltid vært et sentralt tema på kvinnedagene. Enda har ikke kvinner abortrettigheter i 25 land, og mange titalls tusen kvinner dør hvert år som følge av usikre aborter.

Prevensjon har gjennom alle tider blitt et ansvar som i størst grad kvinnene har måttet ta, mens mennene har slurvet med kondombruken. Konsekvensene av seksuelt overførbare sykdommer, og særlig HIV/AIDS, er størst for kvinner som i større grad smittes av sykdommen.

Kvinnehelse. Forskjellig fra mannehelse?

Fram til 50-tallet så ble sykdommen hysteri diagnostisert på personer med dramatiske atferdsmessige reaksjoner og ukontrollerte følelsesutbrudd. Hystera er det greske ordet for livmor, og sykdommen fantes derfor bare hos kvinner.

Legevitenskapen har fram til nylig vært dominert av menn, og fokus har i stor grad vært dominert av menn. Et eksempel er hvordan menn og kvinner kan ha ulike symptomer på hjertesykdom, mens det er menns typiske symptomer som står beskrevet i de medisinske lærebøkene.

Vold mot kvinner

I den nasjonale undersøkelsen ”Vold og voldtekt i Norge” fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress ser vi at nesten 10 prosent av kvinner og 1 prosent menn er blitt voldtatt. For halvparten av kvinnene skjedde voldtekten før fylte 18 år.

Det er ingen tegn til andelen voldtekter i Norge går ned. I de fleste skoleklasser i Norge vil to av jentene ha vært voldtatt. Dette er sår som både er såre, og kan bidra til helseproblemer senere i livet.

Så det er all grunn til å fortsette å kjempe, gå ut i tog. Men uansett, gratulere med dagen!

Hva blir viktig framover? Delta i debatten med å skrive et innlegg rett under her!

Kilder

* Wikipedia