Hva må legen fortelle til mine foreldre?


Etter hvert som ungdom blir til voksne, får de stadig større ansvar for sine egne helseopplysninger. Fra du er 12 år får du stadig større selvbestemmelsesrett.

Hovedregler

Under 12 år: Både pasienten og foreldrene (eller andre med foreldreansvaret) informeres. Avhengig av alder vil pasienten få informasjon. Foreldrene samtykker på barnets vegne.

Mellom 12 og 16 år: Helseopplysninger gis vanligvis til både pasient og foreldre. Opplysninger skal ikke gis til foreldrene eller andre med foreldreansvaret når pasienten av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette.

Over 16 år: Når man er 16 år bestemmer man i hovedsak over helseopplysninger om deg selv. Foreldre kan få informasjon, med samtykke fra pasienten.

Dersom livet ditt står i fare, ved bruk av ulovlige rusmidler, selvmordsfare og mistanke om kriminelle handlinger er eksempler på situasjoner for legen er eksempler der legen er pliktig til å informere foreldrene.

Prevensjon når du er under 16 år

Et vanlig spørsmål er om legen informerer foreldrene til pasienten ved ønske om prevensjon. Det er ikke noe entydig svar, og spørsmålet kan være vanskelig. Alder og jevnbyrdighet i relasjonen til den unge kvinnen er blant momenter som vektlegges i vurdering. Ved mistanke om overgrep, så vil normalt foreldre informeres. Men for de fleste som nærmer seg 16 år, og som er i et sunt forhold vil det ikke være informasjonsplikt for legen. Du kan diskutere dette med legen din.

Dette sier Pasient- og brukerrettighetsloven

§ 3-4.Informasjon når pasienten er mindreårig

Er pasienten under 16 år, skal både pasienten og foreldrene eller andre med foreldreansvaret informeres.

Er pasienten mellom 12 og 16 år, skal opplysninger ikke gis til foreldrene eller andre med foreldreansvaret når pasienten av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette.

Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret, skal likevel gis foreldre eller andre med foreldreansvaret når pasienten er under 18 år.

Dersom barneverntjenesten har overtatt omsorgen for barn under 16 år etter barnevernloven § 4-8 eller § 4-12, gjelder første, annet og tredje ledd tilsvarende for barneverntjenesten.

Les hele loven hos Lovdata