Hvordan ta opp bekymring for demens med legen?


Enten du er bekymret for at du selv har en gryende demens, eller du er bekymret for at noen du er glad i utvikler demens, så kan det være nyttig å lese følgende råd for hvordan ta det opp med legen.

Demens er en sykdom i hjernen som fører til redusert hukommelse, tenkeevne, orienteringsevne, forståelse, regneferdighet, læringskapasitet, språk og dømmekraft. Ingen av symptomene er spesifikke for demenssykdom, men alle kan være tegn på sykdommen.

Bestill deg en time bare for problemstillingen

Dersom du er bekymret for demens, bør du bestille deg en time bare for dette hos legen. Legetimer har begrenset tid, og dette er en problemstilling som krever god tid. Ikke ta det opp på slutten av en time for noe annet, si heller med en gang hva som er bekymringen.

Ofte vil man gjøre utredningen over flere timer, det trenger ikke være noen grunn til bekymring, bare at legen tar problemstillingen på alvor.

Ingen snarvei til konklusjonen.

Demensutredning skjer over tid, og innebærer mange tester og undersøkelser.  Å hoppe rett til konklusjonen kan føre til at man overser andre tilstander, og også muligheter til behandling.

Demenssykdom kan være vanskelig å skille fra andre sykdommer, og det vil ofte være mange spørsmål og undersøkelser før man konkluderer. Noen ganger må man også vurderes i spesialisthelsetjenesten.

Begrenset med tid

Du vil oppleve at både fastlegen og eventuelt pleiepersonale har begrenset med tid. Det er en utfordring i alle deler av helsevesenet, og kan være en utfordring med demenssykdom. Hvis du prioriterer hva du synes er viktigst å ta opp, så vil du få bedre svar på det viktigste, og så kan du spørre mer om de andre tingene senere.

Det er ofte vanskelig for fastlegen å få fullstendig oversikt i løpet av en konsultasjon, og du vil oppleve at det vil ta mange konsultasjoner før dere er kommet til en konklusjon.

Selv om du eller dere har mye dere ønsker å fortelle, så er det også viktig å la legen få tid til å stille sine spørsmål.

Skriv ned

Dersom du har spørsmål, så kan det være lurt å ha dem skrevet ned, så er du sikker på å huske dem når du/dere er hos fastlegen. Det kan også være lurt å lage en tidslinje som viser over hvor lang tid du eller din kjære har vært plaget.

Gjennom å prøve å systematisere både spørsmål og hva som gjør at du er bekymret kan du bidra til at det blir enklere å få god hjelp.