Om losol


Losol er et kunnskapskollektiv. Vi tror at samfunnet kan bli enda bedre av at kunnskapen deles. Har du lyst å bli med? Ta kontakt.