Tilgjengelighetserklæring


Alle skal ha like muligheter til å bruke nettstedet vårt.

Vi skal

  • Ha et klart og forståelig språk
  • Ha et universelt tilgjengelig nettsted
  • Tilfredsstille minst AA-krav i WCAG 2.0

Vi jobber for

  • Å bli enda bedre på tilgjengelighet
  • Å tilfredsstille de ny kravene i WCAG 2.1

Lovverk vi etterlever

  • Likestillings- og diskrimineringsloven
  • Forskrift om universell utforming av IKT

Gi oss tilbakemeldinger!

Dersom vi har innhold som ikke er tilgjengelig for deg, så setter vi stor pris på tilbakemelding om det. Dersom du ber oss om det, skal vi enten korrigere innholdet slik at det blir tilgjengelig, eller tilby et alternativt format.

For å gi tilbakemelding, send oss en e-post til ole [at] les.losol.no.