Nyhetskriteriene avgjør hva som kommer på nyhetene


Elsket og hatet. Dette er de viktigste kriteriene redaktørene bruker når de skal bestemme seg for hva som kommer på trykk eller på skjermen.

Dette er de tradisjonelle nyhetskriteriene. Alle trenger ikke å dekkes, men jo flere – dess høyere sjanse for at en sak kommer på trykk.

  • Konflikt – alt fra nabokrangler til krig. Kanskje mest det første?​
  • Vesentlighet – må bety noe for mange​
  • Identifikasjon – geografisk eller personlig​
  • Sensasjon – Hund biter mann, det er ingen nyhet. Mann biter hund – det er nyhet. ​
  • Aktualitet – i tiden​

Selv om kriteriene over har vært sett på som de viktigste, så finnes det også noen flere kriterier som også er viktig.

  • Sex: mulighet for en pupp på forsida gir dessverre stortsett alltid prioritet. ​Seksualitet selger, og dersom mediet har en betalingsmur, så er dette blant sakene som kommer bak den.
  • Eliteperson”: Leder innenfor politikk, næringsliv eller sport. Samt leger, psykologer og advokater. Og elitepersoner i konflikt? Det er alltid en sak!
  • Tilgang på bilder: Gode bilder kan løfte enhver sak inn på dagsorden. Og motsatt
  • Nyhetskontekst: Når først en sak er kommet på dagsorden så er det enklere å få inn oppfølgningssaker. (På godt og vondt).
  • Klikkabilitet: Du vil ikke tro hva håpet om noen ekstra klikk fra nettforsiden kan gjøre med prioriteringen.