Stikkord: kommunikasjon

  • Slik får du kronikken på trykk

    Slik får du kronikken på trykk

    Verken PhD-avhandliga, master-oppgaven eller originalartikkelen du publiserte i det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet kommer til å bli lest av særlig mange. Hvis du vil fortelle om hva du driver, så kan kronikker være en snarvei til å få ut informasjon om det du vil til massene.