Menn vinner flest priser for idiotiske dødsfall


Det ser ut til å være store kjønnsforskjeller i tilbøyelighet til å ta meningsløs risiko. En artikkel i et anerkjent medisinsk tidsskrift mener å ha gjort funn som støtter en «mannlig idiot teori» (MIT).

Kjønnsforskjeller i kollisjonerer, akutte sykehusinnleggelser og dødelighet er godt dokumentert. Men lite er kjent om kjønnsforskjeller i risikosøkende atferd. En artikkel i det anerkjent tidsskriftet The BMJ ser nå på vinnere av Darwin Award i løpet av en 20 års periode (1995-2014).

Vinnere av Darwin Award må eliminere seg selv fra genutvalget i samfunnet på en særdeles idiotisk måte. Idiotisk risiko er definert som meningsløs risiko, hvor den mulige gevinsten er ubetydelig eller ikke-eksisterende, og utfallet ekstremt negativt.

Forfatterne finner bare anekdotiske data som støtter en «mannlig idiot teori» (MIT), og hittil har det ikke vært noen systematisk analyse av kjønnsforskjeller i idiotisk risikosøkende atferd.

For å kvalifisere må nominerte bedre genmateriealet ved å eliminere seg fra den menneskelige rase ved hjelp av utrolig idiotiske metoder. Av kandidatene som er nominerte er folk som har sagd av kabelen til heisen de satt i, eller har forsøkt å haike med å henge bak toget. Terroristen som ikke hadde tilstrekkelig porto på brevbomben og fikk den i retur i sin egen postkasse var en opplagt kandidat. Menn mannen som klarte å sy pungen med en stiftepistol etter å ha skadet pungen med å falle på et erotisk leketøy, har fremdeles mulighet til å videreføre genene, og blir derfor ikke tatt med blant nominasjonene.

Studien viser at av 332 idiotiske personer ble 282 Darwin Awards delt ut til menn og bare 36 tildelinger gitt til kvinner. Kjønnsforskjellen er svært statistisk signifikant (χ2 = 190,30; P <0,0001).

Forskerne ser på forskjellige forklaringer, og peker på at menn er mer tilbøyelig til å ta meningsløs risiko. Selv der risikoen er høy, og eventuell gevinst kan være ubetydelig\ndrikker mer, og har letter for å dø i ulykker som følge av det\n\nForfatterne påpeker at en svakhet i studien kan være at kvinner er tilbøyelige til å nominere vinnere til prisen.

Kilder

Artikkelen baserer seg på en artikkel publisert i det anerkjent medisinske tidsskriftet The BMJ (BMJ 2014;349:g7094)