Et manifest for smidige utviklere


Kom over et helt manifest for hvordan smidige utviklere jobber. Synes det var såpass bra at jeg måtte dele det, kanskje er det relevant for flere enn utviklere?

Manifestet for smidig programvareutvikling

Vi finner bedre måter å utvikle programvare på
ved å gjøre det selv og ved å hjelpe andre med det.
Gjennom dette arbeidet har vi lært oss å verdsette følgende:

Personer og samspill fremfor prosesser og verktøy
Programvare som virker fremfor omfattende dokumentasjon
Samarbeid med kunden fremfor kontraktsforhandlinger
Å reagere på endringer fremfor å følge en plan

Dette vil si: Selv om punktene som står til høyre har verdi,
så verdsetter vi punktene til venstre enda høyere.

Kent Beck
Mike Beedle
Arie van Bennekum
Alistair Cockburn
Ward Cunningham
Martin Fowler
James Grenning
Jim Highsmith
Andrew Hunt
Ron Jeffries
Jon Kern
Brian Marick
Robert C. Martin
Steve Mellor
Ken Schwaber
Jeff Sutherland
Dave Thomas

© 2001, the above authors
this declaration may be freely copied in any form,
but only in its entirety through this notice.

 

Prinsippene bak Det smidige manifestet.

Vi følger disse prinsippene:

Vår høyeste prioritet er å tilfredsstille kunden
gjennom tidlige og kontinuerlige leveranser
av programvare som har verdi.

Ønsk endringer i krav velkommen, selv sent i utviklingen.
Smidige prosesser bruker endringer til
å skape konkurransefortrinn for kunden.

Lever fungerende programvare hyppig,
med et par ukers til et par måneders mellomrom.
Jo oftere, desto bedre.

Forretningssiden og utviklerne må arbeide sammen
daglig gjennom hele prosjektet.

Bygg prosjektet rundt motiverte personer.
Gi dem miljøet og støtten de trenger,
og stol på at de får jobben gjort.

Den mest effektive måten å formidle informasjon
inn til og innad i et utviklingsteam,
er å snakke ansikt til ansikt.

Fungerende programvare er det primære målet på fremdrift.

Smidige metoder fremmer bærekraftig programvareutvikling.
Sponsorene, utviklerne og brukerne bør kunne
opprettholde et jevnt tempo hele tiden.

Kontinuerlig fokus på fremragende teknisk kvalitet
og godt design fremmer smidighet.

Enkelhet – kunsten å maksimere mengden arbeid
som ikke blir gjort – er essensielt.

De beste arkitekturer, krav og design
vokser frem fra selvstyrte team.

Med jevne mellomrom reflekterer teamet over
hvordan det kan bli mer effektivt og
så justerer det adferden sin deretter.