Derfor knytter vi oss så sterkt til ting

Legomann viser fram et trofe.

Eie-effekten utvikles allerede helt tidlig i barndommen. Alle som har vært, eller har barn, har vel en anelse om hva den innebærer. Leken du ser, oppleves som mer verdifull hvis du kan eie den.


Eieeffekten innebærer at vi verdsetter en ting høyere så snart vi eier den, eller mener vi eier den. Ganske raskt lager hjernen koblinger som knytter tingene til oppfattelsen av deg selv. Og ganske raskt vil du verdssette ting høyere bare fordi du eier det.

Forskere har brukt avanserte røntgen undersøkelser av hjernen, «funksjonell MR», til å måle aktiviteten i hjernen mens man opplever å få ting. Undersøkelsene viser at hjernen knytter tingen til opplevelsen av personen selv. Videoen over beskriver mer om dette.

– En del av tilknytningen

Barne- og ungdomspsykolog Ragna Erdal-Aase sier det kan være mange forklaringer på dette.

— Det kan være at vi er predisponerte til å knytte oss til mennesker, og at det samme skjer med ting. Så det blir som annen tilknytningsteori, sier Ragna Erdal-Aase.

— Det blir bare spekulasjoner, men en anne årsake kan være at det har vært lurt for mennesket gjennom tidene, man skal knytte seg til et sted og et hjem, tilknytning er ikke bare om personer, fortsetter Erdal-Aase.

Kanskje kjønnsforskjeller

Legomann viser fram et trofe.
Foto: Dog show winner av Evan Didier. CC-BY-ND

Eieeffekten kan beskrives som at man ønsker mer for å gi bort noe man har, enn man er villig til å gi for den samme tingen.

En studie viser menn er villig til å gi mer og ta større risiko for få eie tingen enn kvinner. Men studien viser at når man først har fått tingen, så er begge kjønnene like lite villige til å gi den fra seg igjen.

Videoen er hentet fra TED-Ed, TEDs ungdoms- og utdanningsavdeling. 


Legg inn en kommentar