Lær komposisjon: Tredelsregelen

Bildet som er del i tredeler og som viser visuelt tredelsregelen.

Tredelsregelen er et av mange komposisjonsprinsipper som du kan bruke for å lage bedre bilder. Regelen deler bildet inn i ni deler, og anbefaler at du legger viktige elementer på disse linjene, eller der linjene krysser.

Det er fort gjort at motivet alltid kommer i midten av bildet. Det gjør bildene dine kjedeligere enn de trenger å være.

Ofte er det så enkelt at man legge horisonten på en av linjene. Eller flytte hovedpersonen i bildet til en av de loddrette tredelene. Øyne er et godt eksempel på element som bør ligge på en av linjene. Andre ganger er det helt andre sentrale ting som bør ligge litt utenfor midten.

Under er et eksempel på hvordan bildet blir bedre av å endre utsnittet. Stein-formasjonen er flyttet til den venstre tredels-linja, og horisonenen på den nedre tredelslinja.

Sammenlikning av bilde med og uten tredelsregelen. Foto: Pir6mon har modifisert et bilde av Teeks99, CC BY-SA 3.0

En av de viktigste grunnene til å følge regelen er å unngå å plassere hovedmotivet i midten. Da vil bildet oppfattes mer statisk, mens i et bilde med et større tomrom, så vil øynene trekkes mer mot motivet.

Regelen er også fin for portretter, portretter blir ofte kjedelige dersom personen alltid er midten. Eksemplet under viser hvordan du kan flytte motivet ut til en tredjedel. Her er øyet plassert på både den vannrette og loddrette tredelslinja.

1/3-regelen brukt på portretter. Barn som ser utover i bildet.
La gjerne blikket se utover mot det største rommet. Hvis du legger ansiktet i den venstre tredelen, så la gjerne blikket se inn i den høyre 2/3-delen.

Kilder

  1. Wikipedia. Tredjedelsregelen.

Legg inn en kommentar