Berøring – den tapte medisinen?

Engaged hands. Av Kenneth Lu. CC-BY

– Den viktigste innovasjon i medisinen i det kommende århundret tror jeg er kraften i menneskets hånd. Til å berøre, undersøke, trøste og til å gi behandling, sier legen og forfatteren Abraham Verghese.

Legen og forfatteren Abraham Verghese har gjennom hele sitt medisinske liv sett hvordan leger er mindre og mindre i kontakt med pasient-ene, og sitter mer og mer i møter og foran skjermene. I foredraget på «Ted Talks» tar han til ordet for å igjen komme i kontakt med pasienten.

Medisinen blir stadig mer avansert, og legene må forholde seg til stadig mer informasjon. Dessverre resulterer det i at stadig mer av tiden ender man opp med å sitte å se på en skjerm.

– Man kan forstå pasientens brystkreft ned til molekylnivå, men det betyr ikke at man forstår pasienten, sier legen.

– Aldri før har pasienten inne i datamaskin-ene hatt bedre behandling enn nå, men det går ut over noe, sier legen. Den beste måte å forstå pasienten er å se pasienten, sier Verghese som kaller pasienten på skjermen for iPasient.

Dagens krise i helsevesenet er ikke underskuddet på budsjettet, men mangelen på berøring.


Legg inn en kommentar