Helsedirektoratet har funnet tidenes styggeste farge


Da de nye nøytrale tobakkspakningene skulle designes, måtte de gjøre en grundig drittjobb. Finne en stygg farge. Og de lente seg på internasjonale forsøk…

Helsedirektoratet valgte å se til Australia. Da de skulle finne farge til sin standardiserte tobakksemballasje i 2012, fikk en gruppe eksperter i oppgave å finne den minst innbydende fargen til pakningene.

De leide markedsføringsbyrået GfK Bluemoon til å finne den styggeste farge, og gjennomførte sju studier med mer enn 1000 røykere. Valget falt på Pantonefarge 448C, en farge som vel mest ser ut som dritt blandet med søle.

Den svenske snusprodusenten er en av de som har kommet med ville protester, og mener den nye innpakningen er brutt på både norsk grunnlov, og menneskerettighetene.

Grunnloven § 97 gir et vern mot at staten griper inn i etablerte rettigheter. Høyesterett har lagt til grunn at inngripen som er «klart urimelig eller urettferdig» rammes av bestemmelsen.

De spesielt interessert kan lese mer i Prop. 142 L (2015–2016): Endringer i tobakksskadeloven (gjennomføring av direktiv 2014/40/EU og standardiserte tobakkspakninger)

Andre brutale slag for tobakssbrukerne

Tiedemanns Tobaksfabrik, 1964. Foto: Leif Ørnelund/Oslo Museum.
Tiedemanns Tobaksfabrik, 1964. Foto: Leif Ørnelund/Oslo Museum.8p+
  • 80-tallet: Slutt for røyking under tv-debatter på NRK
  • I 1997 ble det forbudt å røyke på fly, og to år senere på NSBs tog
  • Totalforbud mot røyking på alle serveringssteder fra 1. juni 2004. Mange fryktet utestedenes konkurser, men utenom pressens egen Presseklubben på Grensen, så hørte vi vel ikke om så mange.
  • Tiedemanns Tobaksfabrik legger ned i 2008

 

,

Legg inn en kommentar