Når bør du oppsøke hjelp for nedstemtheten?

Mann som tenker.

Livet svinger naturlig, og det er ikke nødvendigvis depresjon om man er nedstemt eller i dårlig humør. Kjenner du deg igjen i symptomene under – ja, da kan det være tid for å oppsøke legen din.

Noen ganger er stemningsvingningen mer enn naturlig svingninger. Da bør du oppsøke hjelp. Rundt 10% av befolkning vil i løpet av livet oppleve en depresjon.

Dersom du kjenner deg igjen i flere av symptomene under, så kan du ha en depresjon som du kan få hjelp til å håndtere:

Nedstemthet

Er den sentrale følelsen i en depresjon. Det vedvarende nedsatte stemningsleiet forandrer seg lite fra dag til dag, og varierer ikke med omstendighetene.

Redusert energi

Energien din går til å tenke. Alt annet enn grubling blir et ork. Uttalt trettbarhet og tretthet er vanlig selv etter den minste anstrengelse. Og sex? Det er har du kanskje ikke hatt lyst til på en stund nå?

Gledesløshet

Evnen til å glede seg redusert. Å komme hjem til familien er ikke like kos, og lønningspilsen hoppa du over. De tingene som før ga deg glede gjør ikke det lengre. Ikke bare det, men du har også blitt mer irritabel, og kan fare opp over den minste ting. Noen kjefter på både kjæreste og sjefen. På samme måte som fysisk smerte gjør folk irritert og litt mer irritable, så kan også psykologisk smerte gjøre det.

Konsentrasjonsvansker

Nedsatt interesse eller konsentrasjon er vanlig ved depresjon. Fra at man blir distre til at man er så redusert at man gjør dårlige eller farlige valg: uansett kan dette være et tegn på at du bør vurdere å få hjelp. Verdiløshet: Selvfølelsen og selvtilliten er nesten alltid svekket, og selv i den milde formen er forestillinger om skyld og verdiløshet ofte til stede. Mange plages av tanker om å bety noe og at man ikke er noe verdt. Det gjør at man finner måter å få bekreftelse på dette, og det blir fort til en vond sirkel.

Søvnforstyrrelser

Søvnvansker kan både utløse en depresjon, og forverre den. Noen flykter fra humøret gjennom å sove mer. Dessuten har man ofte ikke særlig med energi, så det kan føles like greit å ligge i senga. Andre vil oppleve både innsovningsvansker og tidlige oppvåkning. Ingen tåler søvnmangel bra, og hvis hodet ditt grubler på noe, så trenger du søvnen for å håndtere det som skjer

Apetittløshet eller økt spising

Hvis hodet blir for opphengt i negative tanker, er det fort gjort å miste interessen for mat. Kanskje har du ikke heller energi til å lage mat. Dersom du ikke spiser, er det et tegn du bør ta på alvor. Noen får også den motsatte reaksjonen, fordi de er trist, så trøster de seg med mat. Hvis du endrer vekt er det et symptom du bør ta på alvor.

Uro/engstelse

Engstelse følelser kommer ofte sammen med depresjon. Noen ganger presenter det seg som uro, ubehag eller rastløshet. Andre ganger gir det hjertebank, magesmerter, pustevansker eller full panikk. Mange kroppslige symptomer kan stamme fra angst, og det kan uansett være greit å la noen profesjonelle hjelpe deg med å skille hva som er hva.

Selvmordstanker

Tanker om skade seg selv eller ta livet sitt kan være resultatet av en depresjon. Dersom du har slike tanker bør du oppsøke hjelp snarest. Slike tanker er like farlige som å ha hjerteinfarkt, og du ville vel søkt hjelp da?

Hva gjør legen?

Legen vurderer om du har en depresjon og eventuelt hvor alvorlig den er. Både samtalebehandling og medikamentell behandling kan være aktuelt. Dersom du har selvmordstanker vil man forsøke å redusere denne. I tillegg har legen gode råd for å hjelpe deg å komme over depresjonen raskest mulig.

Kilder

ICD10-kriterier for depressiv episode

Takk til psykolog Ragna Erdal-Aase for nyttige tilbakemeldinger på artikkelen.


Legg inn en kommentar