De beste stedene å sende kronikker


Her er de beste mediene å sende inn kronikker til.

Dette er landets beste kronikkmedier, men vær forberedt på refusjon. Lista ligger veldig høyt.

NRK Ytring

  • NRK Ytring er vanskelig å få publisert på, men har store ressurser til å lage saker rundt emnet hvis de finner den interessant.
  • Kontinuerlig vurdering av innsendte kronikker, men virker å ha noe lavere bemanning i helger.
  • Epostadrsse, tegngrenser og mer info her.

Aftenposten

  • Aftenposten har dessverre betalingsmurer, men når langt og lager ofte også oppslag rundt tematikken. Aftenposten er svært opptatt av ekslusivitet, og det er lurt å fortelle dem at de får den ekslusivt dersom de tar saken.
  • Kontinuerlig vurdering av innsendte kronikker, svarer alltid innen tre dager – oftest raskere.
  • Sendes til
  • Epostadresse, tegngrenser og mer info her.

Morgenbladet:

  • Morgenbladet har en litt smal målgruppe, men likevel kan kronikker her ha stor påvirkning på grunn av en relativt mektig lesergruppe.
  • Frist for innlevering er tirsdag klokken 10.00. Dessverre svarer de ikke på om de tar inn kronikker, så dersom du har noe aktuelt, så er det lurt å si fra om at de har for eksempel tre dager på å ta kronikken dersom de ønsker den.
  • Epostadresse, tegngrenser og mer info her.

 


Legg inn en kommentar