Tenk intensjon, før du prøver kommunikasjon!


All kommunikasjon blir så mye enklere, hvis vi tenker mer på intensjonen først. Kaja Flatøy gir deg tips for å slippe kommunikasjonskrasj.

For meg er  relasjoner og interaksjoner med andre mennesker selve essensen i livet, eller meningen, om du vil. Uten å samhandle med andre mennesker hadde jeg knapt skjønt poenget med det hele…

Alle mennesker kommuniserer og vi er avhengige av ”god” kommunikasjon for å kunne samhandle og samarbeide godt. Det finnes utallige metoder, teknikker, teorier og måter å kommunisere på, men jeg opplever at det ofte snakkes kun om formen – altså måten vi kommuniserer på – kroppsspråket, ordene, etc.

Jeg vil slå et slag for hvor viktig intensjonen i kommunikasjon er! Dersom jeg går til en samtale med den hensikt at jeg virkelig ønsker at vi skal komme til et godt resultat sammen, er det sjelden kommunikasjonen krasjer – som oftest finner man en god løsning.

Er det en tale eller dialog?

Noen ganger kan jeg derimot gå inn i en samtale med en klar formening om hva jeg vil ha ut av den – da er jeg ikke særlig lydhør for hva den andre foreslår, jeg har allerede bestemt meg for hva jeg skal synes og hele kommunikasjonen er på en måte litt bortkastet.

Dersom jeg ikke har overtalt den andre til å se det på min måte da, da har jeg kanskje oppnådd noe med kommunikasjonen. Likevel har jeg ikke lært noe nytt, jeg kan ikke være sikker på at den andre egentlig er enig i utfallet, og det kjennes likevel ikke som god kommunikasjon.

Siden alle mennesker er så ulike, har gode og dårlige dager, noen ”sannheter” som vi er veldig knyttet til og noen mål eller resultater vi ønsker å oppnå, er det en utopi å skulle tro at all kommunikasjon skal kunne være åpen, likeverdig og god.

Tenk over intensjonen din

Likevel mener jeg det er av stor verdi å vite hvor stor rolle intensjonen spille i enhver form for kommunikasjon. Det gjør at jeg lettere kan vite når jeg har en spesifikk intensjon og ikke, kjenner jeg intensjonen til den jeg snakker med eller hører jeg ordene han/hun sier?

Gjennom å se dette for min egen del, gjør det at jeg oftere og oftere stoler på meg selv i kommunikasjon med andre – fordi jeg kan tydelig se når jeg er for knyttet til et spesielt resultat – og forstå hvorfor jeg tar det personlig når den andre ikke deler mine meninger.

Det er verdifullt fordi det fører til at jeg sjeldnere havner i konflikter med andre mennesker, at jeg lytter mye mer (og dermed lærer mer) og at jeg kan beskrive hva jeg mener med et klarere hode som gjør at folk har mye lettere for å forstå det jeg sier og dermed blir gjennomslagskraften desto større.

I kommunikasjon med mine to døtre har jeg fått testet dette ut ganske grundig, og jeg har helt tydelig flere ulike måter å kommunisere på, avhengig av om jeg vil ha dem til å forstår eller gjøre noe, eller om jeg vil gi de muligheten til å se det selv.

Jeg sier ikke at noe er riktig eller galt her, men gjennom å forstå viktigheten av intensjonen bak kommunikasjonen tror jeg man har et enormt forsprang i å føre god kommunikasjon.

Men selv om intensjonen er viktig, så er det ikke alt.

Det hjelper ikke så mye at vi mener det godt, hvis vi ikke klarer å formidle det vi mener på en måte som gjør godt.

–  Arnhild Lauveng (fra Unyttig som en rose)

Kaja Flatøy er sykepleier og mentor. Hun spesialiserer seg på selvfølelse og livmestring. Du kan lese mer av henne på kajaflatoy.no


Legg inn en kommentar