Lag verdifulle nettsider med Morville-modellen

Verdifulle nettsider har egenskapene: attraktiv, tilgjengelig, troverdig, nyttig, brukervennlig og finnbar

Morville-modellen sier at for å gi verdifulle nettsider, så må de være nyttige, attraktive, tilgjengelige, troverdige, finnbare og brukervennlige. Den presenteres ofte med en tegning av en bikube, og kalles derfor ofte «Bikube-modellen».

Modellen som ble lagd allerede i 2004 brukes av en rekke aktører som et mål for gode nettsider. For å gode nettsider, så angir Morville-modellen et mål, som understøttes av seks kvaliteter.

Verdifull: Kjernen i modellen, og alle de andre kvalitetene må til for å gi en nettside som er verdifull for brukeren

Nyttig: Er jo selvsagt, men likevel en nyttig påminnelse. Informasjonen må ha en bruksverdi.

Brukervennlig: Mange nettsteder har i dag svært store informasjonsmengder, og da må vi hjelpe brukeren med å få gjort det han kom for.

Attraktiv: Følelsen brukeren sitter igjen med når han åpner siden betyr noe. Hvis siden oppleves som tiltalende, så oppleves siden som mer verdifull.

Tilgjengelig: Det er en selvfølge å bygge med tanke på rullestolbrukere også. På nettet må vi ta hensyn til de som ser eller hører dårlig.

Troverdig: Nettet flommer over av informasjon, hvorfor skal folk tro på din informasjon?

Det er Peter Morville, sjef for Semantic Studios, som står bak modellen. Og han regnes i følge Wikipedia for å være opphavsmann til fagområdet informasjonsarkitektur.

Kilder

  • Morville, P. (2004). User Experience Design. Retrieved October 6, 2016, from http://semanticstudios.com/user_experience_design/

Legg inn en kommentar