Atomisk læringsoppbygging


Hva er læringsressurser?

«…any entity, digital or non-digital, which can be used, re-used or referenced during technology supported learning; examples include multimedia content, instructional content, learning objectives, instructional software and software tools, and persons, organizations, or events referenced during technology supported learning»

– IEEE, LTSC, 2003

«A digital self-contained and reusable entity, with a clear educational purpose, with at least three internal and editable components: content, learning activities and elements of context. The learning objects must have an external structure of information to facilitate their identification, storage and retrieval: the metadata. «

– Chiappe, Segovia, & Rincon, 2007

Hva kjennetegner en læringsressurs?

  • —Selvstående: Læringsressursen kan brukes uten noe annet og likevel gi verdi —
  • Gjenbrukbar: Læringsressursen kan brukes i flere og ulike sammenhenger og kontekster
  • —Byggekloss: Læringsressursen kan brukes sammen med andre for å bygge samlinger av ressurser (typisk kurs) —
  • Metadata: Alle læringsressurser må ha meteadata som beskriver hva og hvordan den kan brukes.

Hvordan klassifisere læringsressurser?

IEEE 1484.12.1 – 2002 Standard for Learning Object Metadata er en internasjonal åpen standard fra Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards Association som brukes en del for å beskrive læringsressurser.

Selv om mange hadde tro på standarden, så virker det som om den i liten grad blir tatt i bruk. I stedet brukes mer og mer metadata fra schema.org.

Atomisk læringsdesign

Med inspirasjon fra Atomic design som grafikerne driver med, så tenkte jeg at det burde være mulig å lage læringsorganismer også. Med den enkelte video, tekst eller annet som atomer. 

Les også


Legg inn en kommentar